Türkiye’de Kadınlarla Ezilenlerin Tiyatrosu

Feminist Bir Metodolojiye Doğru

Tiyatro Boyalı Kuş genel sanat yönetmeni ve Ezilenlerin Tiyatrosu Merkezi-Türkiye kurucularından Jale Karabekir’in “Türkiye’de Kadınlarla Ezilenlerin Tiyatrosu: Feminist Bir Metodolojiye Doğru” adlı kitabı 2015 yılında Agora Kitaplığı tarafından yayımlandı.

Kitapta Ezilenlerin Tiyatrosu’nun yaratıcısı Augusto Boal’ın hayatı ve Ezilenlerin Tiyatrosu’nu hangi aşamalardan geçerek kurduğu, dünyadaki kadın çalışmaları ve örnek bir hareket olarak Hindistan’daki Jana Sanskriti ele alınıyor. Judith Butler’in performatiflik kuramıyla Ezilenlerin Tiyatrosu ilişkisinin feminist bir metodoloji önerisi olarak sunulduğu kitapta Türkiye’de kadınlar için eğitim söyleminin ve sosyal hizmetlerin değişim süreçleri de tartışılıyor.

Jale Karabekir’in 2000-2012 yılları arasında gerçekleştirdiği kadın çalışmalarını değerlendirdiği kitapta, yapılan atölye çalışmaları ve gösteriler okuyucuya Okmeydanı’nda Ezilenlerin Tiyatrosu çalışmalarına katılmış kadın katılımcıların sözleriyle aktarılıyor. Kitabın diğer bölümlerinde ise Tiyatro Boyalı Kuş gönüllüleri Arzu Candoğan, Ebru Yavuz, Meryem Güldürdak ve Rahmet Uysal’ın deneyim aktarımlarıyla; Sevi Bayraktar, Gül Ersürmeli Yılmaz, Nelin Dükkancı, Feride Eralp ve Eğitimsen İstanbul 4 Nolu Şube’yle yapılan söyleşiler yer alıyor. Kitabın kapak görseli ise Aslı Uludağ’ın “Figüratif Denemeler’ adlı eserinden sanatçının izniyle tasarlandı.

Karabekir’in kitabı Türkiye’de kadın çalışmaları alanında feminist bir saha araştırmasından yola çıkarak yazılmış ilk özgün Ezilenlerin Tiyatrosu kitabı olma niteliği taşıyor.