Kadın Beden Performansları farklı tiyatro insanlarının geliştirdiği tiyatro ve performans tekniklerinden derlenerek kadınlar için hazırlanmış beden çalışmalarını içerir. Bu teknikler birlikte ele alınarak, kadınların bedenlerini fark etmeleri, beden dillerini keşfetmeleri ve sahne üzerinde olduğu kadar gündelik hayatta da bedenlerini var edebilme yöntemlerini bulmaları hedeflenir.

Zihinlerimizin özgürleşmesinin bedenlerimizin de özgürleşmesiyle mümkün olduğundan yola çıkarak kadınların beden performanslarını incelemeyi ve geliştirmeyi amaçlayan çalışma, sadece kadınlara açıktır.

Kadın Beden Performansları I Atölye Çalışması toplam 12 saatlik (3 saat x 4 oturum) bir programı içerir.

Kadın Beden Performansları II Laboratuvar Çalışması atölye çalışmasına katılmış olan kadınlara açıktır; atölye çalışmasından ziyade laboratuvar formatındadır; çalışmanın süresi, yapısı, hedef ve çıktıları katılımcılarla birlikte deneyimlenir.