Kulak Tiyatrosu

Tiyatro Boyalı Kuş’un Kendine Ait Bir Oda yolculuğunda ikinci durağı İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı 25. Tiyatro Festivali oldu. Eser, 2021 yılında İKSV yapımcılığında ses performansı tasarımıyla radyo tiyatrosu/kulak tiyatrosu türünde dinleyicisiyle buluştu.

“Kadın hareketinin olduğu kadar edebiyat tarihinin de ufuk açıcı metinlerinden biri olarak klasikleşen Kendine Ait Bir Oda, feminist tiyatro deneyiminde yirmi yılı geride bırakan Tiyatro Boyalı Kuş eliyle festival seyircisiyle buluştu. Virginia Woolf’un 1928’de Girton ve Newnham kadın üniversitelerinde “kadın ve kurmaca yazın” üzerine yaptığı konuşmadan doğan Kendine Ait Bir Oda, Jale Karabekir’in çeviri ve uyarlamasıyla “çok sesli” bir kulak tiyatrosu yapımına dönüşüyor. Woolf’un, 16. yüzyıldan 20. yüzyıla kadarki süreçte, kadın yazarların izini sürdüğü metin, dinleyicisini kadınların tarih boyunca sistematik bir şekilde yok sayılmasının, cinsiyet eşitsizliğinin ve eril şiddetin örnekleriyle baş başa bırakıyor. İçlerinde “kurmacayı yaratma şehveti” taşıyan kadınların dört duvar arasına kapatılarak nasıl görünmez kılındığının, hayatın ve sanatın nasıl yüzyıllar boyunca tek bir cinsiyete teslim edildiğinin çarpıcı bir ifadesi olan bu Woolf klasiği, bir konuşmacı-oyuncuyla ve onun zihnindeki düşünceleri seslendiren oyun kişileriyle yeni bir boyut kazanıyor. Yazarın imgelem dünyasına ve kurmaca ile gerçek arasındaki yolculuğuna yeni bir ses katmayı hedefleyen topluluk, yazarın zamansal ve mekânsal atlamalarını, çoklu ve değişken bakış açılarını, iç monolog ve bilinç akışı tekniğini gözeterek, eseri kulak tiyatrosu formunda kurguluyor.”


Yayın tarihleri: 22 Ekim-20 Kasım 2021, İKSV 25. Tiyatro Festivali kapsamında


Yazan: Virginia Woolf
Dramaturji: Nelin Dükkancı Yaman, Efsun Pırıl Yeneroğlu
Çeviren, Uyarlayan ve Yöneten: Jale Karabekir
Müzik: Murat Hasarı
Görsel Tasarım: Gizem Kozanoğlu
Prodüksiyon Sorumlusu: Esra Yavuz
Virginia Woolf’u Seslendiren: Yeşim Koçak
Virginia Woolf’un Düşüncelerini Seslendirenler: Arzum Orhan, Pelin Oruç, Seda Elhan, Sera Armağan